Aanmelden lidmaatschap

Met onderstaande formulier kunt u zich aanmelden bij Volleybalvereniging VVW. Stuur met dit formulier ook een pasfoto mee. Binnen enkele weken ontvangt u dan uw spelerskaart.

De contributies waarvoor u zich inschrijft worden via automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Hiervoor dient u de doorlopende  ‘machtiging automatische incasso’ volledig in te vullen.  

Indien u geen toestemming geeft voor automatische incasso, dient de contributie ineens te worden voldaan. U krijgt dan een nota waarop € 10 administratiekosten extra in rekening worden gebracht.

  Machtiging automatisch incasso

  Door invulling van de machtiging geeft u toestemming aan Volleybalvereniging VVW om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Volleybalvereniging VVW.

  Als u het niets eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  * Verplicht veld

  Tank en schenk

  Copyright © 2017 Volleybalvereniging V.V.W.